Gaudium Industrialis s.r.o. je sociálním podnikem ve smyslu příslušných právních předpisů a přihlašuje se k principům sociálního podnikání, což znamená, že:

  • přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování osob z cílových skupin obtížně zaměstnatelných osob (osoby ze znevýhodněných skupin), a to tak, že nejméně 50 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců společnosti bude pocházet z cílových skupin;
  • případný zisk z účasti na trhu bude převážně použit pro rozvoj společnosti jako sociálního podniku a k naplňování jeho obecně prospěšných cílů, nikoliv pro přerozdělování společníkům. V této souvislosti společnost reinvestuje zisk z podnikání v rozsahu nejméně 51 %  pro rozvoj společnosti jako sociálního podniku nebo k naplňování jeho obecně prospěšných cílů.
  • zisk použitý jako reinvestice bude použitý především ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců, nákup nových technologií související se zaváděním nových služeb a produktů, vytváření zázemí pro nové zaměstnance;
  • v plnění uvedených cílů bude spolupracovat s institucemi, které se věnují péči  o osoby obtížně zaměstnavatelné
  • se orientuje na lokální potřeby, přednostně využívá místní zdroje, tj. zaměstnává místní obyvatele  a  nakupuje od místních dodavatelů a spolupracuje s místními  aktéry

Firma Gaudium Industrialis s.r.o. se zabývá především těmito činnostmi:

1. Technologie vstřikování plastů
2. Sorting, rework a montáž
3. Zpracování technického plastového odpadu a využití k další výrobě
4. Skladování a logistické služby