Rework (vícepráce)

Provádíme rework dílů pro automobilový průmysl se 100%tní  výstupní kontrolou. Rework se provádí dle stanoveného postupu se zákazníkem a odborným dohledem pracovníků kvality, kteří jsou v operativním spojení se zákazníkem.

Jednotlivé výstupy jsou monitorovány, vyhodnocovány a předkládány zákazníkovi.

Montáž dílů

Provádíme drobnou montáž dílů dle zadání zákazníka s proškoleným týmem našich pracovníků.

Demontáž sestav

Provádíme demontáž sestav zámků s ohledem na následné použití demontovaných dílů, sorting nepoužitých dílů dle druhu, zpracování plastového odpadu.

50% veškerých činností reworku, sortingu, montáží a demontáží provádí zaměstnanci se sníženou pracovní schopností.

Odborně proškolený vedoucí personál vytváří pro výše uvedené činnosti speciální pracovní podmínky s ohledem na zdravotní omezení zaměstnanců.

Motto

Touha pomoci není to samé jako touha po moci! Dejte nám příležitost, i my pomáháme.